Požarni red določen z zakonom in razumom

Stavbe, v katere redno zahaja večje število ljudi ali jih uporablja velika množica, morajo biti varne. To nadalje pomeni, da je nujen požarni red prav v vseh objektih v uporabi. Neodgovorno bi bilo, ko ga ne bi imeli. V tem primeru je treba poskrbeti, da je požarni red na vrhu seznama najnujnejših opravil.

Nesreče ne gre podcenjevati, saj ta nikoli ne počiva. Že sam zakon narekuje, da mora imeti vsak objekt požarni red. Če ga nimate, ravnate v nasprotju z zakonskimi predpisi. Takšno ravnanje pa je lahko sankcionirano z visoko kaznijo. A naj to ne bo prva skrb vodilnega. Na prvem mestu naj ta raje misli na varnost zaposlenih ali uporabnikov.

Požarni red morajo razumeti vsi

Dobro izdelan požarni red bo zagotovil ohranjanje stavbe, oseb in premoženja. Morda bo celo rešil vaše življenje. To bo požarni red zagotovil zaradi pravil o ravnanju med požarom. S temi mora biti seznanjen prav vsak od zaposlenih. Varnost se začne zagotavljati že s tem, da vse zaposlene osebe razumejo tveganja.

požarna varnost

Vedeti morajo, kako opravljati svoje delo na tak način, da ne bo prišlo do nesreče. Ker požarni red določa število in vrsto gasilnih aparatov, je izredno pomembno vedeti, kje so nameščeni. To morajo vedeti vsi, poleg tega jim je treba pokazati vse zasilne izhode. Slednji morajo biti jasno označeni in vidni že na daleč.

Požarni red prepreči izgubo razuma

Podjetje lahko naredi še korak dlje od izobraževanja svojih delavcev. Lahko organizira vaje, s pomočjo katerih se ljudje naučijo vedenja ob požaru. Z rednimi vajami se jim bodo ukrepi in obnašanje tako vtisnili v spomin, da bodo ob nezgodi nagonsko ravnali pravilno.

Dobra pripravljenost bo tudi preprečila paniko. Jasno je, da panični ljudje znajo ravnati povsem brezumno in tako povzročiti še večjo škodo. V interesu vseh je, da se to prepreči. Nič ni pomembnejšega od tega, da se ohrani življenje vseh. Vsi bodo tudi hvaležni, če jih bo naslednji dan še vedno čakala služba.

Iz iste kategorije:

You may also like