Ocena tveganja za zdravje in uspeh

Odgovoren delodajalec, ki želi postopati v skladu z zakonom, hkrati pa mu je mar za svoje delavce, bo poskrbel za izvedbo ocene tveganja. Gre za pisni dokument, ki je ključnega pomena za izdelavo načrta za varnost in zdravje pri delu. Podjetje je lahko uspešno, le če so takšni tudi delavci. Slednji pa niso produktivni, če niso zdravi ali varni med opravljanjem svojega dela.

Posledica nesreče med izvajanjem delovnih nalog lahko zaposlenega poškoduje, da mora ta na bolniški dopust. Takrat je ustanova na izgubi, utrpi pa lahko dodatno škodo zaradi morebitne okvare opreme. Vse naštete morebitnosti so odličen razlog, da se vodja odloči, da je potrebna ocena tveganja. To nalogo je treba zaupati strokovnjaku, ki se je že dokazal, kot je Projekt varnost.

Ocena tveganja, ki so jo naročili številni

A obstaja boljši dokaz, kot je veliko število zvestih strank? Ugleden ponudnik storitve ocena tveganja Projekt varnost se lahko pohvali s sodelovanjem z več kot 800 podjetji. Ti jim zaupajo, da bo ocena tveganja opravljena zelo strokovno in natančno, saj na njej sloni njihova prihodnost.

ocena tveganja za zdravje

Hkrati omenjeni strokovnjak poskrbi, da so izponjene vse zakonske obveznosti enote. Slednja se ne rabi bati, da bo spregledala kakšno pomembno z zakonom določeno obveznost in utrpela morebitno sankcijo. Na svoji spletni strani vas ponudnik obvesti, da je kakovostna ocena tveganja predpogoj za boljše delovne pogoje. Prijazno in varno delovno okolje se bo odražalo v zadovoljstvu zaposlenih. Zadovoljni ljudje pa so produktivni.

Dobra ocena tveganja poveča dobiček

Kvalitetna ocena tveganja je zato odlična naložba v enoto samo. Čeprav je ta listina obvezna po predpisih, je država pustila proste roke pri izbiri usposobljenega strokovnjaka. Prav to pa je potrebno, da je ocena tveganja neoporečna: strokovnost, dolgoletne izkušnje, dobre reference.

Zelo zaželeno je, da se ocenitev izvede čim prej. Na tak način lahko čim bolje prilagodite plan nalog in izpeljete potrebne spremembe. Ker je pri omenjeni instituciji storitev opravljena hitro, boste imeli manj stroškov, saj računajo po opravljenih urah. Hitro, ugodno, kompetentno pomeni dobiček za vas.

Iz iste kategorije:

You may also like